Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

U heeft altijd vrije keuze voor een thuiszorgaanbieder. Als u liever van HappyZorg gebruik wilt maken, kan dat altijd. HappyZorg maakt zorg voor u op maat en houdt altijd rekening met uw voorkeuren, zoals de tijd waarop u het liefst zorg wilt ontvangen. Geef aan uw behandelaar aan dat uw voorkeur uitgaat naar HappyZorg.

Er bestaan mogelijkheden om een lease auto te krijgen bij HappyZorg. Vraag je contactpersoon op de vestiging naar de mogelijkheden. Een lease auto ligt vooral voor de hand als je vaak naar verschillende opdrachtgevers moet rijden. Een lease auto heeft altijd de reclameuitingen van HappyZorg. Je moet voor de auto een eigen bijdrage betalen en dan kun je er ook privé in rijden. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de lease auto en aansprakelijk voor eventuele problemen en schades. Verder moet je rekening houden met bijtelling wat wil zeggen dat 22% van de nieuwwaarde van de auto wordt aangemerkt als 'inkomen' waarover je inkomstenbelasting moet betalen. De eigen bijdrage kan van deze 'bijtelling' overigens afgetrokken worden.

Als je een parttime contract hebt bij een zorginstelling en je zou af en toe meer willen werken, dan kun je als uitzendkracht bij HappyZorg extra diensten werken. Je geeft zelf aan wanneer je daarvoor beschikbaar bent.

Bij HappyZorg je ingeschaald in de FWG-schalen conform de CAO-VVT.

Ja, we bieden gecontracteerde zorg en hebben contracten met alle verzekeraars in Nederland wat je heel veel voordelen oplevert.

Ja; voor elk wijkteam wordt een exclusief verzorgingsgebied vastgesteld. De grootte is zodanig dat deze voldoende klein is om kleinschalige zorg dichtbij de cliënten in de wijk te kunnen garanderen, maar ook voldoende groot om een rendabele exploitatie te kunnen realiseren.

Als je thuiszorgnemer wordt van HappyZorg, richt je als zelfstandig ondernemer je eigen wijkteam op. Daarbij gebruik je het concept, de middelen en de werkwijzen van ons in ruil voor een financiële vergoeding.

Om met een HappyZorg wijkteam te beginnen, betaal je een eenmalig entreebedrag. Daarmee ben je aangesloten bij onze formule en helpen wij jou opstarten: je ontvangt een uitgebreide training van een aantal weken en een starterspakket.

 

Zodra je gestart bent en zorg levert, draag je een percentage van de gedeclareerde zorg af voor alle support en ondersteuning die wij jou leveren in de Formule. Je verdient enerzijds door eigen zorginzet en anderzijds door het resultaat van de inzet van de zorgverleners in jouw wijkteam. Maandelijkse ontvang je jouw aandeel in de gedeclareerde omzet onder aftrek van de kosten van de inzet van alle zorgverleners. In een persoonlijk gesprek laten wij graag zien hoe de exploitatie van een wijkteam er verder uit ziet.

HappyZorg heeft formeel de Nurses in dienst en beheerst de personele risico's. Wij verzekeren ook tegen debiteurenrisico. Op de overige risico’s heb je zelf invloed. Als je als thuisondernemer hard en integer werkt, zijn de risico's heel beperkt.

Als thuiszorgondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het werven van cliënten via verwijzers en ook voor het werven van verzorgenden en verpleegkundigen. In de introductietraining leren we je goed hoe je dat het beste kunt doen en waarmee en hoe wij kunnen ondersteunen. En HappyZorg is natuurlijk ook een bekend merk in de markt van zorgverleners: aanmeldingen van cliënten, verzorgenden en verpleegkundigen zet HappyZorg direct door naar het wijkteam dat het dichtst in de buurt is van de cliënt of zorgmedewerker.

Actiz
Erkend leerbedrijf
ISO 9000