Scroll down for more information

Algemene Voorwaarden HappyZorg

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en HappyZorg en regelen de rechten en plichten van cliënten en die van HappyZorg. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een module wijkverpleging.

Actiz
Erkend leerbedrijf
ISO 9000